Ekonomické a finanční analýzy, controlling

Dle požadavků klientů navrhneme optimální systém evidence databázových informací. Zpracujeme analýzu stávajících databázových údajů, jejich vyhodnocení a interpretaci s ohledem na statistické, ekonomické vypovídací schopnosti. Zpracujeme přehledné grafické znázornění tabulek a grafů, připravujeme prezentaci výsledků.