Velice nás potěšilo, že jste zavítali na naše webové stránky, na kterých nabízíme služby v  oblasti účetnictví, daňového poradenství a dalších s tím souvisejících služeb včetně personální a mzdové problematiky, analýzy z oblastí controllingu, rozborů a interpretace
dat, poradenství k finančnímu řízení podnikání.

Touto problematikou se zabýváme pln
ě od roku 1996, máme zkušenosti s vedením účetnictví formou externí spolupráce pro střední i malé podniky, s poskytováním daňového poradenství formou sestavení, zjištění a optimalizace daňových povinností i se zpracováním stanovisek k jednotlivým daňovým případům.

Našimi klienty jsou tuzemské fyzické osoby a právnické osoby s českou nebo zahraniční kapitálovou účastí různé velikosti. Nabízíme zejména individuální přístup k řešení ekonomického systému zákazníků, snažíme se splnit všechny individuální požadavky, což je zejména zpracování výstupů z účetních dat přesn
ě dle požadavků klientů, kontrola a provádění platebního styku, optimalizace a zefektivnění oběhu dokladů a finančních procesů různého charakteru.

Za naši práci neseme plnou odpov
ědnostech v mezích zákona, naši odpovědnost zaštiťujeme v plné míře odpovědnostními profesními pojistkami a jsme připraveni plně dostát vzniklých škod a negativních dopadů našich případných pochybení.
Podmínky spolupráce sjednáváme na základ
ě smlouvy o daňovém poradenství a smlouvy o vedení účetnictví.