Personalistika a mzdy


Našim klientům vedeme kompletní personální evidenci, včetn
ě styku s odpovídajícími úřady na úrovni daňových povinnosti, odvodů do veřejných fondů sociálního a zdravotního pojištění, plnění závazků z titulu úrazového pojištění zaměstnavatelů, plnění povinnosti zaměstnávat ZTP pracovníky, provádění kontrol dle výzev jednotlivých úřadů. Staráme se o dokladový styk se zaměstnanci, vystavování potvrzení pro různé účely a dle požadavků zaměstnanců. Kompletně zpracováváme měsíční mzdy v rozsahu měsíčních, časových i úkolových mezd, se sledováním kont pracovní doby, plnění úvazků při nerovnoměrných provozech. Vystavíme diskrétní výplatní pásky a zajistíme provádění plateb v souvislosti se mzdovými povinnostmi. Připravíme v případě potřeby výplatnici mezd, přehled mezd pro zaměstnavatele. Kontrolujeme výplatu bonusů pro zaměstnance, obstaráváme stravenky a jejich evidenci vč. kontroly oprávněnosti poskytování. Jsme nápomocni při evidenci a plnění souvislosti s pracovními cestami zaměstnanců.