Pojiště

Za naši práci neseme plnou odpovědnostech v mezích zákona, naši odpovědnost zaštiťujeme v plné míře odpovědnostními profesními pojistkami a jsme připraveni plně dostát vzniklých škod a negativních dopadů našich případných pochybení.
Podmínky spolupráce sjednáváme na základ
ě smlouvy o daňovém poradenství a smlouvy o vedení účetnictví.