Finanční účetnictví a účetní poradenství


Nabízíme individuální vedení účetnictví dle českých účetních standardů. Účetní systém nastavíme přesn
ě na míru se sledováním podrobných nákladových a výnosových druhů rozčleněných dle jednotlivých oborů podnikání. Majetkové a závazkové účty nastavíme dle požadavků klienta na evidenci jednotlivých složek majetku s ohledem na časový faktor, zeměpisné souvislosti, věcné souvislosti atd. Umíme sledovat zakázkové účetnictví, účetnictví jednotlivých středisek fakticky v neomezené míře dle struktury účetní jednotky. Vedeme karty inventárního majetku, inventarizační soupisy dle umístění majetku, střediskové účtování odpisů apod. V oblasti pohledávek a řízení platební morálky poskytujeme provádění bankovního styku a s důvěrou našich klientů spravujeme jejich bankovní účty na základě elektronických přístupů. Vystavujeme a kontrolujeme upomínky pohledávek společností.