Naše služby

Poskytujeme kompletní řešení účetní, daňové a mzdové problematiky.

Zaručujeme diskrétnost, spolehlivost a za naši práci neseme plnou odpovědnost v mezích zákona.

Zpracováváme osobní údaje podle nařízení EU 2016/679 (GDPR).

Finanční účetnictví a účetní poradenství

Nabízíme individuální vedení účetnictví dle českých účetních standardů. Účetní systém nastavíme přesně na míru se sledováním podrobných nákladových a výnosových druhů rozčleněných dle jednotlivých oborů podnikání. Majetkové a závazkové účty nastavíme dle požadavků klienta na evidenci jednotlivých složek majetku s ohledem na časový faktor, zeměpisné souvislosti, věčné souvislosti atd. Umíme sledovat zakázkové účetnictví, účetnictví jednotlivých středisek fakticky v neomezené míře dle struktury účetní jednotky. Vedeme karty inventárního majetku, inventarizační soupisy dle umístění majetku, střediskové účtování odpisů apod. V oblasti pohledávek a řízení platební morálky poskytujeme provádění bankovního styku a s důvěrou našich klientů spravujeme jejich bankovní účty na základě elektronických přístupů. Vystavujeme a kontrolujeme upomínky pohledávek společností.

Daňové služby a poradenství

Zabýváme se kompletní daňovou soustavou a daňových řízením na území České republiky. Vystavujeme daňová přiznání, optimalizujeme daňovou povinnost a zpracováváme stanoviska dle konkrétního zadání. S finančními úřady komunikujeme elektronicky i osobně. Kontrolujeme stavy daňových účtů našich klientů prostřednictvím informačních schránek daňové správy. Jsme připraveni hájit zájmy klientů při případných daňových kontrolách a vytýkacích řízení finančních úřadů.

Personalistika a mzdy

Našim klientům vedeme kompletní personální evidenci, včetně styku s odpovídajícími úřady na úrovni daňových povinností, odvodů do veřejných fondů sociálního a zdravotního pojištění, plnění závazků z titulu úrazového pojištění zaměstnavatelů, plnění povinnosti zaměstnávat ZTP pracovníky, provádění kontrol dle výzev jednotlivých úřadů. Staráme se o dokladový styk se zaměstnanci, vystavování potvrzení pro různé účely a dle požadavků zaměstnanců. Kompletně zpracováváme měsíční mzdy v rozsahu měsíčních, časových i úkolových mezd, se sledováním kont pracovní doby, plnění úvazků při nerovnoměrných provozech. Vystavíme diskrétní výplatní pásky a zajistíme provádění plateb v souvislosti se mzdovými povinnostmi. Připravíme v případě potřeby výplatnici mezd, přehled mezd pro zaměstnavatele. Kontrolujeme výplatu bonusů pro zaměstnance, obstaráme stravenky a jejich evidenci vč. kontroly oprávněnosti poskytování. Jsme nápomocni při evidenci a plnění souvislosti s pracovními cestami zaměstnanců.

Ekonomické a finanční analýzy, controlling

Dle požadavků klientů navrhneme optimální systém evidence databázových informací. Zpravujeme analýzu stávajících databázových údajů, jejich vyhodnocení a interpretaci s ohledem na statistické, ekonomické vypovídající schopnosti. Zpracujeme přehledné grafické znázornění tabulek a grafů, připravujeme prezentaci výsledků.