Aktuality

Zde naleznete daňové a účetní aktuality a užitečné odkazy:
Ověřování plátců DPH
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Kurzovní lístek

8. 3. 2019 - Blíží se termín pro podání daňového přiznání

Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání pro poplatníky daně z příjmů za rok 2018, kteří nevyužívají služeb daňového poradce je 1. duben 2019. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Daňové přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, poštou nebo elektronicky.

Více informací naleznete na stránkách Finanční správy ČR.

8. 1. 2019 - Změna sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného

Vyhláška z 19. prosince 2018 upravuje od 1.1. 2019 náhrady za používání silničních a motorových vozidel, stravné i průměrnou cenu pohonných hmot, podrobné informace zde.

Daňové a účetní novinky pro rok 2019

Daňový balíček novel pro rok 2019 obsahuje velké množství změn, především novelizuje zákon o DPH...

S jistotou lze však říci, že k 1.1. 2019 nenabude účinosti Daňový balíček novel pro rok 2019 (schválen Sněmovnou ve 3. čtení 21.12.2018), neboť stále nedošlo k jeho schválení Senátem a prezidentem, změny budou účinné nejdříve 1.4. 2019. 

Uvádíme zde pouze zlomek z navrhovaných změn.

Změny v sazbách DPH - novela zákona o EET navrhuje přeřazení některých typů služeb a zboží do druhé snížené sazby DPH 10% (např. kadeřnické a holičské služby, opravy oděvů, opravy obuvi, opravy jízdních kol, stravovací služby vyjma alkoholických a tabákových výrobků, úklid vnitřních prostor domácností a bytových domů aj.)

 

 

 

 

28.11.2018 - Změna splatnosti zálohy na sociálním pojištění

Od roku 2019 dochází ke změně splatnosti zálohy na sociálním pojištění, což v důsledku znamená, že do konce měsíce ledna 2019 je nutné zaplatit zálohu za leden, která by byla standardně splatná k 20.2.

Je tedy nutné upravit si trvalé příkazy tak, aby v lednu odešla záloha za prosinec a zároveň i za leden, další zálohy pak až do podání přehledu za rok 2019 budou splatné vždy do posledního dne měsíce za běžný měsíc.

Splatnost zálohy na zdravotní pojištění zůstává beze změny, ale doporučujeme nastavit splatnosti záloh na zdravotní i sociální pojištění totožně kvůli přehlednosti, byť to není legislativně nutné.

Pokud platíte na zdravotní pojištění minimální částku tj. 2024 Kč, je nutné tuto od zálohy na leden zvýšit pro rok 2019 na částku 2208 Kč. Záloha na sociální pojištění se platí až do podání přehledu ve stejné částce pro rok 2018.