Aktuality

Zde naleznete daňové a účetní aktuality a užitečné odkazy:
Ověřování plátců DPH
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Kurzovní lístek

2. 5. 2019 - Změna pravidel pro opravné daňové doklady

Jedna z praktických změn zákona o DPH se týká opravných daňových dokladů. Opravný daňový doklad se nově zahrne do přiznání k DPH již ve zdaňovacím období, ve kterém ho plátce odeslal odběrateli. Tím totiž vynaložil nezbytné úsilí k tomu, aby se doklad dostal příjemci plnění.

4. 4. 2019 - Je jednatel osobou povinnou k DPH ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty?!

V příloze přikládáme stanovisko renomované právní kanceláře Görgespartners.

1. 4. 2019 - Parlament přijal daňový balíček novel pro rok 2019

Ten obsahuje velké množství změn v oblasti daní, především novelizuje zákon o DPH...

Více k novele zákona o daních z příjmů zde.

8. 3. 2019 - Blíží se termín pro podání daňového přiznání

Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání pro poplatníky daně z příjmů za rok 2018, kteří nevyužívají služeb daňového poradce je 1. duben 2019. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Daňové přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, poštou nebo elektronicky.

Více informací naleznete na stránkách Finanční správy ČR.

8. 1. 2019 - Změna sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného

Vyhláška z 19. prosince 2018 upravuje od 1.1. 2019 náhrady za používání silničních a motorových vozidel, stravné i průměrnou cenu pohonných hmot, podrobné informace zde.

28.11.2018 - Změna splatnosti zálohy na sociálním pojištění

Od roku 2019 dochází ke změně splatnosti zálohy na sociálním pojištění, což v důsledku znamená, že do konce měsíce ledna 2019 je nutné zaplatit zálohu za leden, která by byla standardně splatná k 20.2.

Je tedy nutné upravit si trvalé příkazy tak, aby v lednu odešla záloha za prosinec a zároveň i za leden, další zálohy pak až do podání přehledu za rok 2019 budou splatné vždy do posledního dne měsíce za běžný měsíc.

Splatnost zálohy na zdravotní pojištění zůstává beze změny, ale doporučujeme nastavit splatnosti záloh na zdravotní i sociální pojištění totožně kvůli přehlednosti, byť to není legislativně nutné.

Pokud platíte na zdravotní pojištění minimální částku tj. 2024 Kč, je nutné tuto od zálohy na leden zvýšit pro rok 2019 na částku 2208 Kč. Záloha na sociální pojištění se platí až do podání přehledu ve stejné částce pro rok 2018.